Η Εταιρεία

Ιστορικό

Η CONVERTION ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ιδρύθηκε το 2007, έχοντας ως στόχους:

  •  Την παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και υβριδικές πηγές ενέργειας,
  • Την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συμβούλου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, που στοχεύουν την επέκτασή τους στην ενέργεια και
  • Την αντιπροσώπευση προϊόντων σχετικών με τον ενεργειακό τομέα

Η τεχνογνωσία και το καταρτισμένο προσωπικό της επιχείρησης επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει βέλτιστες τεχνικοοικονομικά λύσεις σε ενεργειακά θέματα.

Φιλοσοφία

Στόχος μας είναι η οικοδόμηση μακρόχρονων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες μας. Για το λόγο αυτό τοποθετούμε ψηλά τον πήχη της ικανοποίησης των πελατών. Οι ανάγκες των πελατών είναι η πρώτη προτεραιότητά μας.

 Παράλληλα, προσφέρουμε την βέλτιστη ανά περίπτωση λύση ανάμεσα σε δοκιμασμένες λύσεις. Η μακροχρόνια παρουσία μας στο χώρο της βιομηχανίας αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών, τον επαγγελματισμό μας, αλλά και την άρτια τεχνική κατάρτισή μας.

Οι προτεινόμενες λύσεις έχουν ήδη δοκιμαστεί και βελτιστοποιηθεί στα ιδιόκτητα Φ/Β πάρκα της επιχείρησης τα οποία λειτουργούν σε Ελλάδα (από το 2011) και Κύπρο.