Ισολογισμοί

Ισολογισμοί τελευταίων ετών

Ισολογισμός Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2022

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2022

Ισολογισμός Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2021

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2021

Ισολογισμός Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2020

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2020

Ισολογισμός Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2019

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2019

Ισολογισμός Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2018

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2018

Ισολογισμός Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2017

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2017

Ισολογισμός Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2016

Ισολογισμός Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2015

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ε.Λ.Π. Οικονομικού Ετους 2015

Ισολογισμός Οικονομικού Ετους 2014

Ισολογισμός Οικονομικού Ετους 2013

 Ισολογισμός Οικονομικού Ετους 2012

 Ισολογισμός Οικονομικού Ετους 2011

 Ισολογισμός Οικονομικού Ετους 2010

 Ισολογισμός Οικονομικού Ετους 2009

 Ισολογισμός Οικονομικού Ετους 2008